ONLINE BOOKING
ฝ่ายบริการลูกค้า

ยูนิตทั้งหมด

0507
โครงการใหม่
ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52
1
1
28.31 ตร.ม.
฿ 3,728,000 
ส่วนลด
฿ 2,990,000
฿ 738,000
0311
โครงการใหม่
ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52
1
1
28.27 ตร.ม.
฿ 3,618,000 
ส่วนลด
฿ 2,990,000
฿ 628,000
0310
โครงการใหม่
ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52
1
1
28.31 ตร.ม.
฿ 3,618,000 
ส่วนลด
฿ 2,990,000
฿ 628,000
0309
โครงการใหม่
ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52
1
1
28.31 ตร.ม.
฿ 3,618,000 
ส่วนลด
฿ 2,990,000
฿ 628,000
0308
โครงการใหม่
ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52
1
1
28.31 ตร.ม.
฿ 3,618,000 
ส่วนลด
฿ 2,990,000
฿ 628,000
0307
โครงการใหม่
ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52
1
1
28.31 ตร.ม.
฿ 3,618,000 
ส่วนลด
฿ 2,990,000
฿ 628,000
010608
โครงการพร้อมอยู่
ควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 42
1
1
29.56 ตร.ม.
฿ 4,487,000 
ส่วนลด
฿ 3,690,000
฿ 797,000
010509
โครงการพร้อมอยู่
ควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 42
1
1
29.56 ตร.ม.
฿ 4,379,000 
ส่วนลด
฿ 3,690,000
฿ 689,000
0103H14
โครงการพร้อมอยู่
ควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 42
1
1
32.11 ตร.ม.
฿ 4,629,000 
ส่วนลด
฿ 3,690,000
฿ 939,000
010319
โครงการพร้อมอยู่
ควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 42
1
1
31.78 ตร.ม.
฿ 4,255,000 
ส่วนลด
฿ 3,690,000
฿ 565,000
ขออภัย ยูนิตนี้มีการจองแล้ว
010215
โครงการพร้อมอยู่
ควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 42
1
1
31.79 ตร.ม.
฿ 4,256,000 
ส่วนลด
฿ 3,690,000
฿ 566,000
010216
โครงการพร้อมอยู่
ควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 42
2
1
40.06 ตร.ม.
฿ 5,845,000 
ส่วนลด
฿ 4,790,000
฿ 1,055,000
จาก 3 หน้า